Hue Kieu

Tạm biệt Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng về Nha Trang. Thời gian trôi thật nhanh. Tạm biệt những khuôn mặt thân yêu trong đoàn TG ngắn hạn, đến đâu cũng hết lòng chia sẻ tình yêu Chúa cho mọi người và nhiều linh hồn đã được cứu trong danh chúa Giexu. Tạ ơn chúa đã ban cho thời tiết thật tuyệt vời khi đoàn đi đến các địa điểm cần thăm viếng, sau khi vừa đi qua, mưa lụt lại đến xối xả… Xin Chúa thương xót đất nước, đồng bào chúng con trong mọi sự. Cảm ơn Chúa được về Nha Trang bình yêu và được ở free trong một khách sạn 5 star trên đường đẹp nhất Nha Trang. Được đoàn tụ với những người thân yêu trong hai bên nội ngoại.

We are so blessed. Thanks to the Lord.