Thời gian: 17 tiếng

Khởi hành: 11h, 13h, 14h, 14h30

Lịch trình: Huế - Đà Lạt