Thời gian:

Khởi hành: 7h, 15h, 16h

Lịch trình: 10 tiếng