Hàng ngày

1/2 ngày

Phú Quốc

270.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Phú Quốc

2.290.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Phú Quốc

2.990.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

695.000 VNĐ

Từ nay - 31/05/2021

2 ngày 1 đêm

Phú Quốc

840.000 VNĐ