Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ
-38%

24/01, 25/01, 27/01, 28/01, 29/01

29/04

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

7.990.000 VNĐ

4, 24, 25, 31/Tháng 1 (Tết Âm Lịch)

Ngày 8, 14, 15, 21, 22/ tháng 2

1, 7, 8, 15, 22/ tháng 3

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

6.990.000 VNĐ

6/12, 13/12, 20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ

01/12/2022

08/12/2022

M1, M2 TẾT ÂM LỊCH

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

7.290.000 VNĐ

30/12/2022 (Tết Dương Lịch)

4 ngày 3 đêm

Hàn Quốc

11.990.000 VNĐ