24/01, 25/01, 27/01, 28/01, 29/01

29/04

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

7.990.000 VNĐ

4, 24, 25, 31/Tháng 1 (Tết Âm Lịch)

Ngày 8, 14, 15, 21, 22/ tháng 2

1, 7, 8, 15, 22/ tháng 3

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

6.990.000 VNĐ

01/12/2022

08/12/2022

M1, M2 TẾT ÂM LỊCH

5 ngày 4 đêm

Thái Lan

7.290.000 VNĐ

30/12/2022 (Tết Dương Lịch)

4 ngày 3 đêm

Hàn Quốc

11.990.000 VNĐ

23/11, 30/11,07/12, 14/12, 21/12, 28/12, 30/12

5 Ngày 4 Đêm

Nhật Bản

20.900.000 VNĐ

25/11, 09/12, 30/12

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

25/11, 02/12, 09/12, 16/12 và 30/12/2022

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

Thứ năm, hàng tuần

4 ngày 3 đêm

Malaysia

7.990.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Đà Nẵng

1.195.000 VNĐ
-50%

Từ nay – 30/11/2022

2 ngày 1 đêm

Đà Nẵng

600.000 VNĐ