Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ

30/12/2022 (Tết Dương Lịch)

4 ngày 3 đêm

Hàn Quốc

11.990.000 VNĐ

25/11, 09/12, 30/12

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

25/11, 02/12, 09/12, 16/12 và 30/12/2022

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

Thứ năm, hàng tuần

4 ngày 3 đêm

Malaysia

7.990.000 VNĐ

Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Phú Quốc

3.690.000 VNĐ