Khởi hành theo lịch niêm yết

3 ngày 2 đêm

Côn Đảo

4.799.000 VNĐ

Liên tục

5 ngày 4 đêm

Đà Lạt

4.590.000 VNĐ

Hàng ngày

1 ngày

Hội An

1.090.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Sapa

1.600.000 VNĐ