31/10; 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11,07/12, 14/12, 21/12, 28/12, 30/12

5 Ngày 4 Đêm

Nhật Bản

20.900.000 VNĐ

14/10, 21/10, 28/10/2022

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12 và 30/12/2022

4 ngày 3 đêm

Singapore

9.990.000 VNĐ

12/10, 19/10, 9/11, 16/11, 30/12 - 03/01/2023

5 ngày 4 đêm

Malaysia

10.990.000 VNĐ

Thứ năm, hàng tuần

4 ngày 3 đêm

Malaysia

7.990.000 VNĐ