Hàng ngày

4 ngày 3 đêm

Quy Nhơn

3.890.000 VNĐ

Hàng ngày

3 ngày 2 đêm

Nha Trang

3.290.000 VNĐ

6/12, 13/12, 20/12, 27/12

6 ngày 5 đêm

Hà Giang

5.990.000 VNĐ