Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Tam Giang

1.090.000 VNĐ

Hàng ngày

2 ngày 1 đêm

Lý Sơn

1.695.000 VNĐ