TOUR GHÉP HÀNG NGÀY: TÒA THÁNH TÂY NINH – ĐỊA ĐẠO CỦ CHI (1 NGÀY) (Tối thiểu 6 khách) 07h45 Sáng: Khởi hành đi Tòa Thánh Cao Đài từ văn phòng  246 -248 Đề Thám- Quận 1- Tp. HCM. Khoảng 10:00 Sáng […]