THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: I/ Vị trí, số lượng Nhân viên kinh doanh thị trường tại Huế: 04 người Nhân viên kinh doanh thị trường tại Quảng Trị: 02 người Nhân viên kinh doanh thị trường tại Quảng Bình: 05 người II/ Quyền lợi Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Lương theo thỏa thuận > 4.000.000 đồng, không giới...